Ga naar de inhoud

Om je afspraak te bevestigen mag je de afgesproken aanbetaling overmaken naar:
NL77 KNAB 0414 4924 20  t.n.v. Amber Delahaye, onder vermelding van je naam. 

Voorwaarden aanbetaling en verzetten afspraak:

• De aanbetaling kan niet worden terugbetaald of doorgegeven worden naar een ander persoon.
• De aanbetaling zal in vermindering worden gebracht op de uiteindelijke prijs van de tattoo.
• Het is uiterlijk 48 uur voor de tattoo afspraak mogelijk om de afspraak te verzetten, hierna vervalt de aanbetaling en is een nieuwe aanbetaling vereist.
• Besluit je geen tattoo meer te willen, dan vervalt je aanbetaling.
• Kom je zonder berichtgeving niet opdagen? Ook dan vervalt de aanbetaling en wordt bij het maken van een nieuwe afspraak het gehele bedrag van de tattoo vooruit betaald als aanbetaling.
• Heb je gekozen voor een custom ontwerp en annuleer je de afspraak, dan vervalt je aanbetaling.

Wat je verder dan nog moet weten;  Het is bij Yazz Ink Boutique, Wannerstraat 24 Heerlen.
Je mag gewoon binnenlopen en plaatsnemen in de wachtruimte. Ik vraag ivm de shopregels om alleen te komen. De rest van het bedrag mag contant worden voldaan of via een betaal verzoekje.